Thăm quan một vòng trên trái đất hậu tận thế trong Fallout 76

Thế giới của Fallout 76 sẽ lớn gấp 4 lần so với thế giới của Fallout 4. Điều này có nghĩa là người chơi sẽ có rất nhiều nơi để khám phá ở thế giới hậu khải huyền West Virginia.

Đang cập nhật dữ liệu !