files

Cập nhập tin tức files

Trải nghiệm ứng dụng Files trên iOS 11: Vẫn chưa thể sánh bằng Android, nhưng méo mó có hơn không!

Ứng dụng Files là một biện pháp của Apple nhằm tăng cường khả năng làm việc của iOS, trong đó đặc biệt là iPad. Vậy nó có gì đặc biệt và liệu khả năng mà nó đem lại có đủ để người dùng sẵn sàng chuyển từ những chiếc PC sang iPad?

Đang cập nhật dữ liệu !