flame thrower

Cập nhập tin tức flame thrower

(Clip) Diệt zombie bằng súng phun lửa tự chế

Đúng hơn thì đây phải nói là "Flamethrower" vs Zombies mới chính xác thay vì Plants vs Zombies.

Đang cập nhật dữ liệu !