Flappy

Cập nhập tin tức Flappy

Tap Tap Ring - Biến thể đầy sáng tạo của Flappy Bird

Tap Tap Ring đã được nhóm thiết kế của mình tạo ra được những bối cảnh hoàn toàn mới không phải núp bóng bất cứ tựa game đã thành công nào.

Đang cập nhật dữ liệu !