fo

Cập nhập tin tức fo

FPT Online đóng cửa bộ phận game online?

Theo nguồn tin ICTnews nhận được, nhiều khả năng FPT Online sẽ tạm ngưng bộ phận game online trong thời gian tới.

Đang cập nhật dữ liệu !