Frankfurt Book Fair

Cập nhập tin tức Frankfurt Book Fair

Đẩy mạnh hợp tác Việt-Đức trong lĩnh vực xuất bản

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có buổi trao đổi nội dung về vấn đề liên quan tới xuất bản với ông Juergen Boos - Chủ tịch Frankfurt Book Fair sáng 2/3 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !