freelancers

Cập nhập tin tức freelancers

"Nhiều bạn nhanh nhạy, giỏi giang không biết sao lại mất hút"

Theo bà Lê Diệp Kiều Trang, cựu CEO Facebook Việt Nam, 95% freelancers không rẽ sang con đường khởi nghiệp được. Chỉ 5% người còn lại có thể startup được nhờ định hướng rõ ràng và định hình được việc khởi nghiệp sẽ giải quyết vấn đề của người dùng.

Đang cập nhật dữ liệu !