gaem mobile

Cập nhập tin tức gaem mobile

Tổng hợp tin tức thị trường game Châu Á trong năm 2014

Chúng ta sẽ cùng điểm lại một số tin tức thú vị về thị trường game Châu Á trong năm 2014 với những thông số mới về sức phát triển của khu vực màu mỡ này.

Đang cập nhật dữ liệu !