game chiến thuật hấp dẫn nhất

Cập nhập tin tức game chiến thuật hấp dẫn nhất

Chiến Thần Quan Vũ - Đại anh hùng có kết cục bi thương

(GameSao.vn) - Trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung, Quan Vũ là một trong ngũ hổ tướng của nhà Tây Thục. Ông được biết đến và xưng tụng là chiến thần bởi những chiến công hiển hách của mình như chém Hoa Hùng, qua 5 ải chém 6 tướng Tào Ngụy hay giúp Tào Tháo khiến Viên Thiệu sợ xanh mặt khi biến hai mãnh tướng Nhan Lương, Văn Xú thành ma không đầu,...

Đang cập nhật dữ liệu !