game cs:go

Cập nhập tin tức game cs:go

Sẽ ra sao nếu trong CS:GO có thêm tính năng làm chậm thời gian

Nếu tính năng của Fallout áp dụng vào trong Counter Strike thì game thủ nào cũng có thể headshot như thần.

Đang cập nhật dữ liệu !