game Donkey Kong

Cập nhập tin tức game Donkey Kong

(Clip) Xem đồ họa tuyệt hảo được dựng lại từ game Donkey Kong

Tựa game Donkey Kong nổi tiếng trên hệ máy NES đã được MyNameIsBanks dựng lại với một phiên bản hiện đại hơn rất nhiều và tất nhiên là có nền tảng đồ hoạ tuyệt đẹp...

Đang cập nhật dữ liệu !