game esports đầu tiên trên mobile

Cập nhập tin tức game esports đầu tiên trên mobile

Gungun Online, game eSport đầu tiên trên mobile đã ra đời như thế nào?

(GameSao) - Với những nỗ lực để khẳng định chất lượng, vị thế của sản phẩm Việt trên thị trường game online và vươn tới ước mơ eSport, Gungun Online đang gấp rút hoàn thiện các công đoạn cuối để ra mắt vào cuối tháng 5/2016 này.

Đang cập nhật dữ liệu !