game phát hành chui

Cập nhập tin tức game phát hành chui

Game lậu tại thị trường Việt Nam đã thoái trào

Từng có thời điểm, hàng chục máy chủ phát hành chui ra mắt ăn theo các tựa game chính thống.  

Đang cập nhật dữ liệu !