game Rockman

Cập nhập tin tức game Rockman

Game ăn theo Rockman "hứng gạch đá" vì quá tệ

(GameSao) - Vốn bị vết nhớ thất hẹn và dời ngày ra mắt không thời hạn, Mighty No. 9 tiếp tục ra mắt trailer “siêu cấp” nhưng vẫn không thể xoa dịu dư luận.

Đang cập nhật dữ liệu !