game sắc hiệp

Cập nhập tin tức game sắc hiệp

Thất Sắc ra mắt teaser thông báo mở cửa ngày 22/10/2014

Game sắc hiệp đầu tiên tại Việt Nam đã mở trang teaser với bố cục độc đáo, màu sắc hài hòa, đặc biệt cho người xem cảm giác đang du hành vào một thế giới võ hiệp đầy màu sắc. Hứa hẹn ra mắt vào ngày 22/10/2014.

Đang cập nhật dữ liệu !