game thủ uống thuộc chuột lừa bố mẹ lấy tiền

Cập nhập tin tức game thủ uống thuộc chuột lừa bố mẹ lấy tiền

Thanh niên bất hiếu giả uống thuốc chuột lừa tiền phụ huynh để mua VIP trong game

(GameSao) - Ham mê game, O.C đã tính đến cách thử dùng thuốc sâu và thuốc chuột để hù doạ cha mẹ để lấy tiền.

Đang cập nhật dữ liệu !