gameffi

Cập nhập tin tức gameffi

Blockchain cần 10 năm nữa để phổ cập

Lĩnh vực blockchain vẫn ở giai đoạn thử nghiệm, cần nhiều lập trình viên, dự án nghiêm túc hơn để đạt được sự công nhận như các sản phẩm truyền thống.

Đang cập nhật dữ liệu !