gặp mặt

Cập nhập tin tức gặp mặt

"Ngành TT&TT phải vươn ra thế giới"

Người đứng đầu ngành TT&TT khẳng định mong muốn các doanh nghiệp TT&TT của Việt Nam phải vươn ra được những thị trường lớn như châu Âu, sau khi đã có thành tựu bước đầu ở khu vực.

Đang cập nhật dữ liệu !