GeForce RTX 30 series

Cập nhập tin tức GeForce RTX 30 series

Vượt mặt Intel và AMD, Nvidia đang đứng ở đâu?

Hiện tại, lĩnh vực GPU trên PC do Intel, Nvidia và AMD độc quyền.

 

Đang cập nhật dữ liệu !