Gen Z làm đa cấp 'tài chính hiphop 4.0'

Cập nhập tin tức Gen Z làm đa cấp 'tài chính hiphop 4.0'

Nhóm chuyên gia 'tài chính hiphop' chiêu dụ nhiều người trẻ

Một hội nhóm đang chiêu dụ nhiều người trẻ tham gia đầu tư "Tài chính hiphop 4.0". Đây là biến thể của mô hình đa cấp nhị phân đầy rủi ro từng bị cảnh báo.

Đang cập nhật dữ liệu !