Genghis Khan

Cập nhập tin tức Genghis Khan

Những sai lầm đắt giá nhất trong lịch sử thế giới

(GameSao.vn) - Từ chối JK Rowling, Từ chối mua Google với giá 1 triệu USD, Không bắn Hit-le... là 3 trong số những sai lầm đắt giá nhất trong lịch sử.

Đang cập nhật dữ liệu !