giải pháp viễn thông

Cập nhập tin tức giải pháp viễn thông

Tập đoàn VNPT mở rộng hợp tác đa phương với các đối tác lớn của Nhật Bản

Gần đây VNPT triển khai nhiều thỏa thuận hợp tác đa phương, ký với nhiều đối tác trong cùng một thỏa thuận, mang lại tiện ích tốt nhất cho khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !