giải sách quốc gia

Cập nhập tin tức giải sách quốc gia

'Mặt trái của công nghệ' - góc nhìn tổng quan và thấu đáo thời kỳ 4.0

Con người biết sử dụng than đá, phát triển mạnh khai thác khoáng sản, nhưng lại làm thay đổi điều kiện tự nhiên và biến đổi khí hậu, nhiều thiên tai gây ra cho nhân loại,...là những mặt trái của công nghệ.

Đang cập nhật dữ liệu !