giáo dục sáng tạo

Cập nhập tin tức giáo dục sáng tạo

Những thầy cô tiên phong đổi mới sáng tạo trong giáo dục 4.0

Vượt qua hơn 1.000 giáo viên sáng tạo và 832 dự án học tập, 64 thầy cô xuất sắc nhất đã mang hơi thở công nghệ 4.0 vào những bài giảng số, khơi dậy cho học trò niềm đam mê khám phá tri thức trong thế kỷ 21.

Đang cập nhật dữ liệu !