gỡ ứng dụng

Cập nhập tin tức gỡ ứng dụng

Những ứng dụng bạn nên xoá trước năm 2021

Ứng dụng gây nghiện, ứng dụng đăng thông tin tiêu cực, ứng dụng chia sẻ dữ liệu người dùng và ứng dụng trả phí nhưng ít dùng nên được xoá.

Đang cập nhật dữ liệu !