gọi nhóm

Cập nhập tin tức gọi nhóm

Ứng dụng mAICall - tiện ích mới dành cho người dùng

mAICall là ứng dụng được phát triển trên nền tảng xử lý tiếng nói bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Đây được xem là ứng dụng gọi nhóm, gọi nhắc lịch bằng trợ lý ảo nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !