Gold Game

Cập nhập tin tức Gold Game

Gold Game Việt Nam bị thu hồi toàn bộ giấy phép G1, G2, G3, G4

Bộ TT&TT, Cục PTTH&TTĐT đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép G1, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng của Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam.  

Đang cập nhật dữ liệu !