Google Clock

Cập nhập tin tức Google Clock

Mất việc vì ứng dụng báo thức lỗi

Một người dùng chia sẻ rằng tính năng báo thức trên ứng dụng đồng hồ dường như không hoạt động. Lỗi này xuất hiện trên nhiều thiết bị và vẫn chưa được khắc phục.

Đang cập nhật dữ liệu !