Google News

Cập nhập tin tức Google News

Google sẽ đóng cửa dịch vụ Google News tại châu Âu nếu EU thông qua bộ luật internet mới

Nếu bộ luật mới về internet của EU được chấp thuận, với điều khoản buộc các trang thu thập tin tức như Google News phải trả tiền cho nhà xuất bản, nó có thể là dấu chấm hết cho dịch vụ này ở châu Âu.

Đang cập nhật dữ liệu !