Grand Theft Auto 2

Cập nhập tin tức Grand Theft Auto 2

Chơi lại Grand Theft Auto 2 - Tượng đài GTA khiến toàn thế giới gamer phải ngả mũ đã khởi đầu như thế đó

Chính trong GTA 2, rất nhiều những ý tưởng đầy đột phá nhưng chưa được khai thác đúng mức, và một phần khác cũng bị những lỗi gây khó chịu trong game làm lu mờ.

Đang cập nhật dữ liệu !