Gunny Mobi Truyền Kỳ

Cập nhập tin tức Gunny Mobi Truyền Kỳ

[Truyện Tranh] Gunny Mobi Truyền Kỳ - Kỳ 2

(GameSao) - Sau khi xứ Gà lâm nguy, Nữ Thần Cứu Net đã đưa ra phương pháp có thể giải cứu mọi người. Vậy giải pháp đó là gì?

Đang cập nhật dữ liệu !