Hạ Long

Cập nhập tin tức Hạ Long

2020, Hạ Long nhắm đích trở thành thành phố thông minh

Tỉnh Quảng Ninh đang đặt mục tiêu phấu đấu đến năm 2020, TP. Hạ Long sẽ cơ bản trở thành một trong những thành phố thông minh đầu tiên của cả nước.

Đang cập nhật dữ liệu !