HalloApp

Cập nhập tin tức HalloApp

Cựu nhân viên WhatsApp tạo ứng dụng đối đầu Facebook

Hai cựu nhân viên WhatsApp, công ty hiện thuộc sở hữu của Facebook, vừa tuyên bố tham gia phát triển mạng xã hội hứa hẹn trở thành đối thủ của Facebook.

Đang cập nhật dữ liệu !