hãng công nghệ

Cập nhập tin tức hãng công nghệ

Công nghệ lưu trữ hiện đại cho doanh nghiệp

HPE Primera và Nimble là giải pháp lưu trữ được nhiều doanh nghiệp lựa chọn bởi đáp ứng nhu cầu hoạt động đa chi nhánh, xu hướng di động hoá môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Đang cập nhật dữ liệu !