Hành trinh kỳ thú ESCGO

Cập nhập tin tức Hành trinh kỳ thú ESCGO

Cùng tham dự gameshow truyền hình "Hành trinh kỳ thú ESCGO" để nhận "mưa quà tặng"

(GameSao.vn) - Sự kiện này được tổ chức nhằm tăng cường thêm mối liên kết hữu nghị giữa các ESC trong khu vực để hướng tới gắn kết thêm ESC trở thành một tổ chức rộng hơn, lớn mạnh hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !