HBC Healthcare

Cập nhập tin tức HBC Healthcare

Nắm bắt cơ hội đầu tư thiết bị y tế cùng Paris Medical kết nối kinh doanh

Tiếp cận cơ hội đầu tư, tăng cường kết nối và tham gia chuỗi cung ứng trang thiết bị y tế đã giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thiết bị Y tế Paris gặt hái được nhiều thành công.

Đang cập nhật dữ liệu !