hệ điều hành iPadOS

Cập nhập tin tức hệ điều hành iPadOS

iPad Air 2 lên được iPadOS 16 không?

Người dùng quan tâm iPadOS 16 sẽ tương thích với những mẫu máy nào, nhất là đối với những mẫu máy đời cũ phổ biến như iPad Air 2.

iPadOS 16 hỗ trợ thiết bị nào?

Trước thời điểm phát hành chính thức iPadOS 16, nhiều người dùng iPad quan tâm phiên bản hệ điều hành mới sẽ tương thích với những mẫu máy nào.

Đang cập nhật dữ liệu !