hệ quả

Cập nhập tin tức hệ quả

Game thủ cày game thâu đêm hiện nay bị xếp vào hạng trẻ trâu?

Không có một khái niệm chính thức hay thống nhất về từ "trẻ trâu" mà cộng đồng mạng sử dụng liên tục hiện nay.

Đang cập nhật dữ liệu !