Hewlett Packard J2300

Cập nhập tin tức Hewlett Packard J2300

Chiêm ngưỡng laptop 20.000 USD của những năm 90, bạn phải nhìn loại chuột dành riêng cho nó mới thấy ấn tượng

Công nghệ đã tiến rất xa và thu gọn kích thước lại rất nhiều chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi.

Đang cập nhật dữ liệu !