Hextech Crafting

Cập nhập tin tức Hextech Crafting

LMHT: Riot ‘bắt chước’ Blizzard, tận dụng triệt để Tinh hoa Lam

(GameSao.vn) – Không còn giới hạn cấp độ nhân vật ở mốc 30 và Ngọc Tái Tổ Hợp cũng sẽ hoàn toàn miễn phí.

Đang cập nhật dữ liệu !