hiệp định tpp

Cập nhập tin tức hiệp định tpp

Vô tư vi phạm bản quyền: Rước họa phá sản vào thân

Một khi TPP có hiệu lực, nguy cơ các doanh nghiệp Việt vướng vào các vụ kiện liên quan tới bản quyền và sở hữu trí tuệ (SHTT) dẫn tới phá sản là hiện hữu.

Đang cập nhật dữ liệu !