hiệp hội taxi

Cập nhập tin tức hiệp hội taxi

Doanh nghiệp taxi truyền thống 'tố' Grab hoạt động trái phép

Các doanh nghiệp taxi truyền thống cho rằng hoạt động Grab còn nhiều sai phạm, đồng thời cơ chế đặc thù cho Grab cũng bất bình đẳng với doanh nghiệp kinh doanh vận tải khác.

Đang cập nhật dữ liệu !