hình ảnh tướng mới trong LMHT

Cập nhập tin tức hình ảnh tướng mới trong LMHT

So sánh lại hình ảnh tướng mới và cũ trong Liên Minh Huyền Thoại (Phần 3)

Ngoài những ảnh nền tướng đã được cập nhật trong phiên bản 6.7 này, chúng ta hãy cùng đến với các ảnh nền dự định sẽ được cập nhật trong Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.8.

Đang cập nhật dữ liệu !