hộ chiếu gắn chip

Cập nhập tin tức hộ chiếu gắn chip

Thời gian cấp hộ chiếu gắn chip là khi nào?

Hộ chiếu gắn chip sẽ nâng mức bảo mật, tích hợp thêm nhiều thông tin và tính năng. Đến thời điểm bắt đầu cấp hộ chiếu gắn chip, người dân nên lựa chọn loại này.

Đang cập nhật dữ liệu !