Hố đen vũ trụ

Cập nhập tin tức Hố đen vũ trụ

Phát hiện các vòng phát sáng kỳ lạ gần một hố đen vũ trụ

Đài quan sát tia X Chandra của NASA và đài quan sát Neil Gehrels Swift đã chụp được các vòng tròn phát sáng xuất hiện xung quanh một hố đen cách Trái Đất khoảng 7.800 năm ánh sáng.

Đang cập nhật dữ liệu !