hộ gia đình

Cập nhập tin tức hộ gia đình

Samsung tham vọng đưa IoT vào tận hộ gia đình

Samsung vừa ra mắt một loạt sản phẩm điện tử gia dụng mới, có thể liên kết với nhau thành một hệ sinh thái qua nền tảng IoT.

Đang cập nhật dữ liệu !