Hoàng Đế

Cập nhập tin tức Hoàng Đế

Sự thật về vị Hoàng Đế hoạn quan duy nhất trong lịch sử Trung Quốc

.(GameSao) - Trong lịch sử hơn 3000 năm, đây là hoạn quan duy nhất được tấn phong làm Hoàng Đế một cách đường đường chính chính.

Đang cập nhật dữ liệu !