họat hình

Cập nhập tin tức họat hình

Khi các nhân vật trong Final Fantasy đội lốt Disney

Nhìn vào những bức hình này, bạn sẽ nhận ra những nhân vật quen thuộc trong tất cả các phần của Series game Final Fantasy như Yuna, sqall, Cloud, Tifa,…

Đang cập nhật dữ liệu !