học lập trình

Cập nhập tin tức học lập trình

Vì sao ngày nay ít lập trình viên nữ?

Larry Arnold Wall, cha đẻ ngôn ngữ lập trình Perl, đã đưa ra những lời giải thích thú vị về vấn đề này.

Đang cập nhật dữ liệu !