học từ xa

Cập nhập tin tức học từ xa

Hơn 10.000 sinh viên PTIT học trực tuyến qua phần mềm TranS

Từ ngày 23/3, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) bắt đầu triển khai cho hơn 10.000 sinh viên đại học chính quy của trường học trực tuyến. Phần mềm hỗ trợ học trực tuyến hiện được PTIT chọn sử dụng là TranS.

Đang cập nhật dữ liệu !